profilbild

My Fridell

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på begreppet health system resilience och lärdomar från covid-19-pandemin i Sverige men särskilt fokus på beredskapsplaner. Forskningen kommer analysera vilka aspekter av beredskapsplanerna som var framgångsrika och vilka områden som kan förbättras. Genom att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar kan forskningen ge rekommendationer och riktlinjer för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att hantera framtida kriser. 

Utbildning

Master's degree, Health Economics, Policy and Management, Karolinska Institutet

Bachelor degree, Public Health, University of Miami