Om mig

Ansvarig för operativ och strategisk HR inom institutionen NVS. Mina huvudsakliga uppgifter är:

  • Rådgivning kring tolkning och tillämpning av lagar och regler, riktlinjer och arbetsrättsliga ärenden.
  • Strukturering och kvalitetssäkring av diverse HR-processer så som kompetensutveckling, inklusive design av specifika träningsprogram för medarbetare och ledare.
  • Rekrytering, annonsering, granskning av ansökningar, intervjuer, bedömning och urval av kandidater.
  • Bistå prefekten vid rekrytering av högre akademiska tjänster.
  • Implementering och koordinering av HR-riktlinjer, processer och program.
  • Samverkan och upprätthållande av goda relationer med facken.

Utbildning

  • Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet
  • Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå Universitet
  • Psykologi, Linköpings Universitet