Om mig

Ansvarig för operativ och strategisk HR inom institutionen NVS. Mina huvudsakliga uppgifter är:

Rådgivning kring tolkning och tillämpning av lagar och regler, riktlinjer och arbetsrättsliga ärenden. Strukturering och kvalitetssäkring av diverse HR-processer så som kompetensutveckling, inklusive design av specifika träningsprogram för medarbetare och ledare. Rekrytering, annonsering, granskning av ansökningar, intervjuer, bedömning och urval av kandidater. Bistå prefekten vid rekrytering av högre akademiska tjänster. Implementering och koordinering av HR-riktlinjer, processer och program. Samverkan och upprätthållande av goda relationer med facken.

Utbildning

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå Universitet Psykologi, Linköpings Universitet
Loading bibliometrics...