.

Mohammed Hashem

Doktorand

Utbildning

2021 - 2025 Doktorand, Kardiologi & Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet 

2018 Läkarexamen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 

2013 Högskoleexamen, University of St. Andrews