Moa Herrgård profile image

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är epidemiolog med en masterexamen i epidemiologi från London School of Hygiene and Tropical Medicine. Min masteruppsats handlade om hur olika interventioner kring trygg försörjning av livsmedel påverkar näringsstatus hos målgrupper i Somalia.

Just nu arbetar jag på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin, vid Institutionen för Global Folkhälsa, med fokus på att utveckla interaktiva simuleringsmetodiker som förser hälso- och sjukvårdspersonal med verktyg och kunskap för att hantera oförutsedda händelser där behoven är större än de tillgängliga resurserna.  Dessutom utvecklar och validerar jag en open access virtual simulation-metodik kallad ViTriEx - Virtual Triage Exercise.

Utöver min roll på KI arbetar jag även med effektivitet av covid-19-vaccin och reaktogenicitets-studier på Charité – Universitätsmedizin, i Berlin. Jag har även hand om implementeringen av ett anslag från the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, som fokuserar på mobilisering, facilitering och stärkande av multistakeholder-engagement inom implementeringen av the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction.

Jag har tidigare arbetat inom Världshälsoorganisationens (WHO) Health Emergency Program, där jag stödde utvecklingen av internationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdssystems katastrofberedskap, och assisterade koordineringen av WHO:s humanitära respons.

Pedagogiska meriter

Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin ansvarar jag för följande undervisning:

  • ViTriEx – Virtual trauma simulation. Obligatoriskt för läkarstudenter termin 10 på KI och på förfrågan från externa aktörer
  • SVK Katastrofmedicin – valbarkurs i katastrofmedicin för läkarstudenter

Utbildning