Mira Müller

Mira Müller

Forskningssamordnare

Om mig

Jag arbetar som forskningssamordnare för IMAS projektet (Insurance Medicine All Sweden). Jag har en doktorsexamen i psykologi, har gjort min postdoc vid Karolinska Institutet och är legitimerad psykolog.

Forskningsbeskrivning

IMAS är ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är att generera kunskap om olika aspekter av sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning. IMAS ingår i infrastrukturen REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course – A research Data Infrastructure), som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet.