Om mig

Jag är en forskare med erfarenhet av folkhälsoepidemiologi och psykiatrisk epidemiologi, med ett särskilt intresse för prenatala riskfaktorer.

I min nuvarande forskning studerar jag potentiella orsaker till ADHD, prevalensen av ADHD över tid, samt samsjukligheten mellan ADHD och depression i olika åldrar. Jag har även erfarenhet av tobaksforskning, där jag studerat effekten av prenatal nikotinexponering på tobaksbruk och beroende hos ungdomar och vuxna senare i livet.

Utbildning

  • Medicine doktor i folkhälsoepidemiologi, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (2014)

  • Magister i sociologi, Uppsala universitet (2009)