Mikael Wettercrantz

Mikael Wettercrantz

IT-arkitekt

Jag har arbetat med Karolinska institutet sedan 2019 med ansvar för IT-arkitekturfrågor samt övergripande IT-strategier.

Om mig

Min målsättning är att genom IT ge lärare, studenter, forskare och TA personal ett IT stöd som både möjliggör och underlättar dagligt arbete så väl som innovation.

Tillsammans med kollegor på IT-avdelningen vill vi förstå och skapa lösningar anpassade för enskilda medarbetare, grupper och lärosätet i stort. Genom att leverera tillräckligt flexibla IT-lösningar baserade på stordrift och standardkomponenter kan vi uppnå högre effektivitet och bidra till innovation samtidigt som vi kan uppnå en kostnadseffektivitet för att kunna leverera mer.