Om mig

Mikael är gästprofessor vid Aging Research Center (ARC). Han var prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap mellan 2018 och 2023 och föreståndare för Centre for Health Equity Studies (CHESS) mellan 2016-2018. Mikael leder ett stort forskningsprogram finansierat av FORTE "Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv” (SMASH). Han leder också forskningsprojektet ”Förlust av anhörig och psykisk ohälsa under Corona pandemin: En flermetodologisk ansats” finansierat av Vetenskapsrådet. 

Mer specifikt handlar Mikael’s forskning bland annat om:

 • Hälsa bland personer med utländsk bakgrund och dess sociala determinanter
 • Covid-19 dödlighet och sjuklighet bland personer med utländsk bakgrund samt dess förklaringsfaktorer
 • Hur sociala nätverk och socialt kapital påverkar hälsa och hälsobeteenden
 • Sjukdom och dödlighet efter förlust av anhörig
 • Hur folkhälsoåtgärder kan användas för att minska smittspridning under Corona pandemin

  Forskningsbeskrivning

  Utvalda publikationer

  Rostila, M., Cederström, A., Wallace, M., Aradhya, S., Ahrne, M., Juárez, S.P. (2023) Inequalities in COVID-19 severe morbidity and mortality by country of birth in Sweden. Nature Communications. 15;14(1):4919. 

  Liu, C., Grotta, A., Hiyoshi, A., Berg, L., Wall-Wieler, E., Martikainen, P., Kawachi, I., Rostila, M. (2023) Parental death and initiation of antidepressant treatment in surviving children and youth: a national register-based matched cohort study. eClinicalMedicine. 8;60:102032. 

  Chilunga, F.P. Appelman,B. van Vugt, M., Kalverda,K. Smeele, P., van Es, J W. Wiersinga, J.W. Rostila, M., Prins, M., Stronks, K., Norredam, M., Agyemang, C. (2023) Differences in incidence, nature of symptoms, and duration of long COVID among hospitalised migrant and non-migrant patients in the Netherlands: a retrospective cohort study. The Lancet Regional Health Europe. 7;29:100630. 

  Chen, H., Janszky, I., Rostila, M., Wei, D., Yang, F., Li, J., László, K.D. (2023) Bereavement in childhood and young adulthood and the risk of atrial fibrillation: a population-based cohort study from Denmark and Sweden. BMC Medicine. 5;21(1):8.

  Grotta, A., Liu, C., Hiyoshi, A., Berg, L., Kawachi, I., Saarela, J., Rostila, M. (2023) Suicide around the anniversary of a parent’s death in Sweden. JAMA Network Open. 3;6(4):e236951. 

  Hiyoshi, A., Berg, L., Saarela, J., Fall, K., Grotta, A., Shebehe, J., Kawachi, I., Rostila, M., Montgomery, S. (2022) Substance-use disorder and suicide-related behaviour around dates of parental death and its anniversaries: a Swedish register-based cohort study. The Lancet Public Health. 7(8):e683-e693.

  Chen, H., Wei. D., Janszky, I., Dahlström, U., Rostila, M., László, K. D. (2022) Bereavement and Prognosis in Heart Failure: a Swedish Cohort Study. Journal of the American College of Cardiology HF. 1;5(6):e2218178. 

  Liu, C., Grotta, A., Hiyoshi, A., Berg, L., Rostila, M. (2022) School outcomes among children following the death of a parent. JAMA Network Open. 1;5(4):e223842. 

  Rostila, M., Cederström, A., Wallace, M., Brandén, M. Malmberg, B. (2021) Disparities in covid-19 deaths by country of birth in Stockholm, Sweden: A total population based cohort study. American Journal of Epidemiology. 1;190(8):1510-1518. 

  Hiyoshi, A., Berg, Almquist, Y., Grotta, A., Rostila, M. (2021) ‘Parental death in childhood and pathways to increased mortality across the life course: Findings from the Stockholm Birth Cohort study’. PLoS Medicine. 11;18(3):e1003549. 

  Katikireddi, V., Niedzwiedz, C. L., Dundas, R., Kondo, N., Leyland, A. and Rostila, M. (2020) ‘A comparison of inequalities in all-cause and cause-specific mortality across the life course by wealth and income in Sweden: A registry-based cohort study’. International Journal of Epidemiology. 49(3):917-925.

  Brandén, M, Aradhya, S., Kolk, M., Härkönen, J., Drefahl, S., Malmberg, B., Rostila, M., Cederström, A., Andersson, G., Mussino, E. (2020) Residential Context and COVID-19 Mortality among the Elderly in Stockholm: A Population-based, Observational Study. The Lancet Healthy Longevity. 1(2):e80-88.

  Juárez, SP, Honkaniemi, H, Dunlavy, AC, Aldridge, RW, Barreto, ML, Katikireddi, SV., Rostila, M. (2019) ‘Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis’. The Lancet Global Health. 7(4):420-435. 

  Rostila M., Berg, L., Saarela, J., Kawachi, I. and Hjern, A. (2017) Experience of sibling death in childhood and risk of adult mortality: a national cohort study from Sweden. American Journal of Epidemiology. 185(12):1247-1254.

  Berg, L, Rostila, M. and Hjern, A. (2016) ’Parental death during childhood increases the risk of depression in young adults – a national cohort study’. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 57(9):1092-1098. 

  Rostila, M., Saarela, J., Kawachi, I., and Hjern, A. (2015) Excess mortality around the anniversary since the death of a minor child: Causal effects of bereavement in a nationwide follow-up study from Sweden. European Journal of Epidemiology. 30(3):239-247.

  Olsson Berg, L., Rostila, M., Saarela, J. and Hjern, A. (2014) Parental death during childhood and school performance – a national cohort study. Pediatrics. 133(4);682-689. 

  Rostila, M. and Saarela, J. and Kawachi, I. (2014) Birth order and suicide at adult age: Evidence from Swedish population data. American Journal of Epidemiology. 179(12);1450-1457. 

  Rostila, M. and Fritzell, J. (2014) ‘Mortality differentials by immigrant groups in Sweden: The contribution of socioeconomic position’. American Journal of Public Health. 104(4);686-695. 

  Rostila, M. and Saarela, J. and Kawachi, I. (2013) Myocardial infarction after the death of a sibling: A nationwide follow-up study from Sweden. Journal of the American Heart Association 2:e000046; 1-9.

  Rostila, M. (2013) Social capital and health inequality in European welfare states. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 236 pages.

  Rostila, M. and Saarela, J. and Kawachi, I. (2012) “The forgotten griever”: Mortality subsequent to the death of a sibling, American Journal of Epidemiology. 176(4);338-346. 

  Rostila, M. (2011) ‘The facets of social capital’, Journal for the Theory of Social Behaviour. 41(3); 308-326.