Om mig

Grundexamen i Biomedicin från KI 1999, doktorsexamen i onkologi och experimentell onkologi 2004, docent i experimentell patologi och f.n. forskare på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), verksam på SciLifeLab i Solna, Karolinska Institutet i Stockholm. Undervisar läkarstudenter (DFM1) och biomedicinstudenter i biokemi, handleder doktorander och post-doktorer i gruppen, samt föreläsningar på doktorandkurser. Många uppdrag inom internationell peer review av artiklar, forskningsansökningar och som editor för tidskrift m.m.

Forskningsbeskrivning

Vår målsättning är att utforska tilverkningen av ribosomer i normala och cancerceller, samt omsätta denna kunskap i utvecklingen av nya målstyrda terapier mot cancer. Speciellt intresserad av hjärntumörer.

Jag är särskilt intresserad av molekylära mekanismer som ligger till grund för reglering av ribosombiogenesen, hur cellen känner av fel i den komplexa processen och hur insikter i denna i sin tur kan användas i utvecklingen av nya anti-cancerterapier.  För att undersöka ribosombiogenes och nukleolens funktion och struktur använder teamet olika mikroskopitekniker, ribosomprofilering, rDNA-analyser, transkriptomik, translatomik och proteomik i samverkan med olika core-faciliteter på bl a SciLifeLab. Vi arbetar också mycket med små molekyler och funktionella siRNA screen.

Fyra huvudlinjer inom forskningen kan urskönjas: 1. Karaktärisering av ribosombiogenes reglerande proteiner och deras potentiella roll i cancerutveckling 2. Reglering av ribosombiogenes och proteinsyntes i normal utveckling och i uppkomst av hjärntumörer, gliom. Även signaleringsmolekyler och transkriptionsfaktorer som styr gliomens egenskaper, tillväxt och tillstånd 3. Betydelse och reglering av ribosomens och nukleolens struktur i cancer, speciellt gliom. 4. Mekanistiska studier av ribosomala proteiner med ev klinisk betydelse (terapi, biomarkörer, diagnostik).

Några selekterade referenser nedan. För en mer komplett lista hänvisas till ORCID eller RESEARCHGATE eller Pubmed: "Lindstrom MS" .

The exon-junction complex helicase eIF4A3 controls cell fate via coordinated regulation of ribosome biogenesis and translational output. Kanellis DC, Espinoza JA, Zisi A, Sakkas E, Bartkova J, Katsori AM, Boström J, Dyrskjøt L, Broholm H, Altun M, Elsässer SJ, Lindström MS, Bartek J Sci Adv 2021 Aug;7(32):

SFRP2 induces a mesenchymal subtype transition by suppression of SOX2 in glioblastoma. Guo M, Goudarzi KM, Abedi S, Pieber M, Sjöberg E, Behnan J, Zhang XM, Harris RA, Bartek J, Lindström MS, Nistér M, Hägerstrand D Oncogene 2021 May;():

Identification of functionally distinct and interacting cancer cell subpopulations from glioblastoma with intratumoral genetic heterogeneity. Guo M, van Vliet M, Zhao J, de Ståhl TD, Lindström MS, Cheng H, et al Neurooncol Adv (2020) ;2(1):vdaa061

Thermal Proteome Profiling Identifies Oxidative-Dependent Inhibition of the Transcription of Major Oncogenes as a New Therapeutic Mechanism for Select Anticancer Compounds. Peuget S, Zhu J, Sanz G, Singh M, Gaetani M, Chen X, et al Cancer Res. 2020 Apr;80(7):1538-1550

The antimalarial drug amodiaquine stabilizes p53 through ribosome biogenesis stress, independently of its autophagy-inhibitory activity. Espinoza JA, Zisi A, Kanellis DC, Carreras-Puigvert J, Henriksson M, Hühn D, et al Cell Death Differ. 2020 Feb, 27(2):773-789

Nucleolus as an emerging hub in maintenance of genome stability and cancer pathogenesis. Lindström MS, Jurada D, Bursac S, Orsolic I, Bartek J, Volarevic S Oncogene 2018 05;37(18):2351-2366

Reduced Expression of PROX1 Transitions Glioblastoma Cells into a Mesenchymal Gene Expression Subtype. Goudarzi KM, Espinoza JA, Guo M, Bartek J, Nistér M, Lindström MS, et al Cancer Res. 2018 10;78(20):5901-5916

Induction of the 5S RNP-Mdm2-p53 ribosomal stress pathway delays the initiation but fails to eradicate established murine acute myeloid leukemia. Jaako P, Ugale A, Wahlestedt M, Velasco-Hernandez T, Cammenga J, Lindström MS, et al Leukemia 2017 01;31(1):213-221

NPM1 histone chaperone is upregulated in glioblastoma to promote cell survival and maintain nucleolar shape. Holmberg Olausson K, Elsir T, Moazemi Goudarzi K, Nistér M, Lindström MS Sci Rep 2015 Nov;5():16495

Loss of nucleolar histone chaperone NPM1 triggers rearrangement of heterochromatin and synergizes with a deficiency in DNA methyltransferase DNMT3A to drive ribosomal DNA transcription. Holmberg Olausson K, Nistér M, Lindström MS J. Biol. Chem. 2014 Dec;289(50):34601-19

Disruption of the 5S RNP-Mdm2 interaction significantly improves the erythroid defect in a mouse model for Diamond-Blackfan anemia. Jaako P, Debnath S, Olsson K, Zhang Y, Flygare J, Lindström MS, et al Leukemia 2015 Nov;29(11):2221-9

mTOR inhibitors blunt the p53 response to nucleolar stress by regulating RPL11 and MDM2 levels. Goudarzi KM, Nistér M, Lindström MS Cancer Biol. Ther. 2014 ;15(11):1499-514

Targeting of MCL-1 kills MYC-driven mouse and human lymphomas even when they bear mutations in p53. Kelly GL, Grabow S, Glaser SP, Fitzsimmons L, Aubrey BJ, Okamoto T, et al Genes Dev. 2014 Jan;28(1):58-70

p53 -Dependent and -Independent Nucleolar Stress Responses. Holmberg Olausson K, Nistér M, Lindström MS Cells 2012 Oct;1(4):774-98

NPM1/B23: A Multifunctional Chaperone in Ribosome Biogenesis and Chromatin Remodeling. Lindström MS Biochem Res Int 2011 ;2011():195209

Brain abnormalities and glioma-like lesions in mice overexpressing the long isoform of PDGF-A in astrocytic cells. Nazarenko I, Hedrén A, Sjödin H, Orrego A, Andrae J, Afink GB, et al PLoS ONE 2011 Apr;6(4):e18303

An ARF-independent c-MYC-activated tumor suppression pathway mediated by ribosomal protein-Mdm2 Interaction. Macias E, Jin A, Deisenroth C, Bhat K, Mao H, Lindström MS, et al Cancer Cell 2010 Sep;18(3):231-43

Targeted inactivation of Mdm2 RING finger E3 ubiquitin ligase activity in the mouse reveals mechanistic insights into p53 regulation. Itahana K, Mao H, Jin A, Itahana Y, Clegg HV, Lindström MS, et al Cancer Cell 2007 Oct;12(4):355-66

Cancer-associated mutations in the MDM2 zinc finger domain disrupt ribosomal protein interaction and attenuate MDM2-induced p53 degradation. Lindström MS, Jin A, Deisenroth C, White Wolf G, Zhang Y Mol. Cell. Biol. 2007 Feb;27(3):1056-68

Essential role of the B23/NPM core domain in regulating ARF binding and B23 stability. Enomoto T, Lindström MS, Jin A, Ke H, Zhang Y J. Biol. Chem. 2006 Jul;281(27):18463-72

Myc and E2F1 induce p53 through p14ARF-independent mechanisms in human fibroblasts. Lindström MS, Wiman KG Oncogene 2003 Aug;22(32):4993-5005

p14ARF homozygous deletion or MDM2 overexpression in Burkitt lymphoma lines carrying wild type p53. Lindström MS, Klangby U, Wiman KG Oncogene 2001 Apr;20(17):2171-7

 

Granskare av manus

Oncogene, Nature, EMBO Rep, EMBO J, Nature Cell Biology, J Biol Chem, Mol Cell Biol, Proteins, J. of Clinical Investigation, Mol Cell, Intl. J of Cancer, Int J Mol Sciences, Cancer, Cancers, J Cytology & Histology, J Mol Biol, PLoS One, FEBS Letters, FEBS J, Future Oncology, Cell Proliferation, Biochem J, Nature Scientific Reports, Tumor Biology, Current Drug Targets,  Cytotherapy, Nature Communications, J Cell Science, Cell Reports, Cell Cycle, Chemistry Biology (Cell press), Blood, Pharmaceuticals, Biochem Soc Trans, Cells, Oncotarget, Int J of Dev Neuroscience, Cellular Physiology and Biochemistry, BMC Biotechnology, BMC Molecular Biology, Bioscience Reports, Cancer Res, Elife, J Cellular Physiology, Metabolites, EBiomedicine, ACS Chemical Biology, BBA Molecular Res och många fler.

Granskare av projektansökningar med mera

NWO/Vidi Scheme for Innovational Research Incentives Scheme, Netherlands, 2009; AICR, Assoc International Cancer Res (UK), 2010-11; Cancer Research UK (2010); YRC, Yorkshire Cancer Res (UK), 2011; Semaphore FRS FNRS (BE), 2011- (regular grants); Romanian national development and innovation council, uefiscdi, (RO), 2011-2012; German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development, 2013; Semaphore FRS FNRS (BE), 2014- (Post doc grants), 2015, and 2016; YRC, Yorkshire Cancer Res (UK), 2014 (Pump priming awards, x2); Czech Science Foundation GACR (2014), regular project; National Science Centre Poland (2014), PhD grants; German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development, 2014/15; INCa -the French National Cancer Institute, France, 2016; Fondation contre le Cancer Grant, Belgian Foundation against Cancer, 2016; Croatian Science Foundation, Croatia, 2016; INCa -the French National Cancer Institute, France, 2017; Agence Nationale de la Recherche, France, 2017, regular grant; Evaluator of Baillet Latour Grant for Medical Research and Baillet Latour Prize (GMR), NL, 2017; National Science Centre Poland (2017), regular grant; Semaphore FRS FNRS (BE), 2018, equipment and project grants m fl.

Ad hoc internationell expertmedlem i LS3 panel National Science Centre Poland, 2019 and 2020

Pedagogiska meriter

Handledning doktorander

Huvudhandledare: Dr Kaveh Moazemi Goudarzi, PhD 2018-04-27, KI; Huvudhandledare: (pågående) Asimina Zisi, MSc, 2017-09-, KI, Co-supervisor: Dr Tamador Elsir, PhD 2010-06-04, KI; Co-supervisor: Dr Inga Nazarenko, PhD 2011-09-30, KI; Co-supervisor: Dr Karl Holmberg-Olausson, PhD 2015-06-01, KI;

Kurser

Högskolepedagogisk grundkurs GHPH09, 2009, KI; Träningskurs för doktorandhandledare, KI; Ledarskapsutbildning “UGL”, KI

Undervisning

Omfattande undervisning (> 600 timmar ) på läkarlinjen (biokemi intermediärmetabolism, digestion, DFM1 kursen term 1 seminarier, föreläsningar, projekt, projektexamination och tentamen), och biomedicinprogrammet (seminarier, PBL handledare, lab undervisning inom onkologi-tumörbiologi och cell biologi) samt  inbjuden föreläsare på ett stort antal doktorandkurser om cancercellers metabolism, cancer stamceller, cancer cell cykel, apoptosis och biobanker inom cancerforskningen.

Förhandsgranskare av doktorsavhandlingar (betygsnämndsledamot)

Dr Ivailo Simoff, PhD, SU, 2009; Dr Jitendra Badhai, PhD, UU, 2009; Dr Chiou-Nan Shiue, PhD, KI, 2010; Dr Ann Sofie Fröjmark, PhD, UU, 2010; Dr Jelena Polajeva, PhD, UU 2012; Dr Deniz Özata, PhD, KI, 2015; Anahita Hamadi, PhD, UU, 2015; Vasil Savov, PhD, UU 2016; Chang Liu, PhD, KI; 2016; Xianli Shen, KI, 2017; Fredrik Lackmann, SU, 2017; H.A. M. Sakil, KI, 2017,  Patrick Sculicia, KI 2020.

Halvtidsnämnd vid PhD

Erik Berglund KI, 2013; Lei Zhang, UU, 2012 Yuan Xie, UU 2013; Vasil Savov, UU 2014; Emarndeena Cheteh Haji, KI, 2014; Xianli Shen, KI 2014; Amir Mahani, KI, 2014; Anna Sjösten, UU 2015; Mohammed Mustaq, KI, 2014; Honglei Zhao, KI, 2016; Dalel Saidi, KI, 2016; Satendra Kumar, KI, 2016; Chiara Pederiva, KI, 2017; Patrick Sculicia, KI. 2017; Nadilly Bonagas KI 2019, Jemina Lehto KI 2019, Bishoy Hanna KI 2020, m fl

Examinator eller handledare för ett stort antal master och bachelor studenters projekt.

Ordförande vid disputation

Cecilia Nordfors, PhD, KI, 2015; Michael Mints PhD, KI, 2015; Elin Sjöberg PhD, KI, 2015; Min Guo PhD, KI 2020

Fakultetsopponent

Amir Nematollani Mahani, KI, Dept LabMed, 2018-06-20.

Utbildning

Magisterexamen, Biomedicin, Karolinska Institutet, 1999

Medicine Doktorsexamen, Onkologi-Exp Onkologi, Karolinska Institutet, 2004

Docent i Experimentell Patologi, Karolinska Institutet, 2012

Loading bibliometrics...