Mikael Huss

Mikael Huss

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är anknuten till Centrum för Hälsoinformatik (HIC) vid Institutionen LIME.

Forskningsbeskrivning

Maskininlärning, transkriptomik, metagenomik, genomik, genreglering, dataintegration, NLP (analys av naturligt språk)

Utbildning

Fil. kand. i kinesiska språket, Lunds universitet, 1998.

Civ. ing. i molekylär bioteknik, Uppsala universitet, 2000.

Tekn. dr. i datalogi (beräkningsneurovetenskap), KTH, Stockholm 2007.

Docent, bioinformatik, KTH, Stockholm, 2015.