Skip to main content
Michael Mazya, MD, PhD

Med. dr.

Bitr. överläkare i neurologi

Michael Mazya

Annan grund

Med. dr.

Bitr. överläkare i neurologi

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som klinisk forskare och läkare arbetar jag framför allt med cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi. Min forskning på KI sker vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Utöver arbetet som specialistläkare, är jag sedan 2016 verksam som klinisk postdoktoral forskare på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, finansierad av FoU-rådet vid Stockholms Läns Landsting.

År 2010 blev jag medgrundare till, och är sedan 2015 även ordförande i Akut Neurologi i Sverige (ANS), en ideell yrkesförening för läkare, med akutneurologisk fortbildning som huvudsakligt syfte. ANS återfinns på www.akutneurologi.org , är medlemsförening i Europeiska Strokeorganisationen (ESO) och är affilierat med Neurocritical Care Society.

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsintressen ligger inom akut rekanaliseringsbehandling vid akut ischemisk stroke, prehospital stroke-triage, sekundärprevention av stroke, samt akut omhändertagande av patienter med hjärnblödning. 

Jag är verksam som forskare inom SITS International, en ideell stiftelse som driver  multinationella forsknings- och kvalitetsregister inom strokeområdet - www.sitsinternational.org .

Publikationer på Google Scholar

Profil på Research Gate

Profil på Publons

Pedagogiska meriter

Jag är huvudhandledare för doktorand Boris Keselman och bihandledare för doktorand Håkan Almqvist, båda vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Härutöver har jag varit huvudhandledare för examensarbeten på Läkarprogrammet vid KI: Fredrik de Wahl (2015), Niklas Almqvist (2018), Harald Löfberg (2019) och Sebastian Sköldblom (2019).

Jag är involverad i undervisning inom klinisk neurologi för Karolinska Institutets läkarstudenter på termin 9 och tjänstgjorde 2013 som Klinisk Amanuens på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2015 deltar jag regelbundet i den muntliga delen av Integrerat Deltentamen som examinerar läkarstudenter efter två års heltidsstudier och utvärderar deras förmåga att integrera den teoretiska kunskapen inhämtad inför övergången till den kliniska delen av läkarutbildningen. 

Under 2016 blev jag invald i Europeiska Strokeorganisationens (ESO) Utbildningskommitté. Här arbetar jag huvudsakligen med World Stroke Academy, ett utbildningsprojekt som drivs i samarbete mellan ESO och World Stroke Organisation (WSO).  Det återfinns på https://world-stroke-academy.org/ .

Under 2011 satte jag upp en websida med information för patienter, anhöriga och vårdpersonal om funktionella och dissociativa neurologiska symptom, www.funktionellasymptom.se , i samarbete med dess brittiska förlagas skapare Jon Stone i Edinburgh (www.neurosymptoms.org). Den svenska sidan har sedermera haft över 800 000 besök och bl.a. nämnts i TV4s program Efter tio med Malou von Sievers.

Utbildning

  • Läkarexamen vid Linköpings Universitet, 2007
  • Läkarlegitimation efter allmäntjänstgöring (AT) vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 2009
  • Medicine doktor vid Karolinska Institutet, 2014
  • Specialistläkare i neurologi efter specialisttjänstgöring (ST) vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 2015

Akademiska priser och utmärkelser

  • Young Investigator Award 2015 

Utmärkelse erhållen från Europeiska Strokeorganisationen i Glasgow, Skottland i April 2015. För arbetet "Intravenous thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke." av Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand V-M, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N, for the SITS investigators. Publicerades även i Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2098-106.

  • Outstanding Young Research Award 2012

Utmärkelse erhållen på European Stroke Conference 2012 i Lisbon, Portugal. För arbetet "Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score." av Mazya M, Egido JA, Ford GA, Lees KR, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N; SITS Investigators. Även publicerat i Stroke. 2012;43:1524-31.

  • Årets artikel av yngre författare, finalist, delad 2:a plats, Läkartidningen 2008

För arbetet "Ny endovaskulär behandling av arteriell intrakraniell stenos i klinisk praxis" av Mazya M, Rossitti S, Andersson MA. Lakartidningen. 2008;105:2486-8.

Härutöver medverkande i följande prisbelönta arbeten:

  • Andreförfattare på elektronisk poster som belönades med Best E-poster Award på European Stroke Organisation Conference, försteförfattare Charith Cooray vid CNS/KI, för arbetet: Cooray C, Mazya MV, Mikulik R, Jurak L, Brozman M, Ringleb P, Dixit A, Toni D, Ahmed N. Safety and outcome of intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke patients on §prophylactic doses of low-molecular-weight heparins at stroke onset. Stroke, 2019 May;50(5):1149-1155
Loading bibliometrics...