Om mig

Jag är Sustainability Liaison vid rektorskontoret sedan januari 2022. Under 2020–21 var jag Karolinska Institutets Agenda 2030 samordnare. Har sedan 2013 arbetat som kemiforskare vid den nationella forskningsinfrastrukturen för kemisk biologi på SciLifeLab, the Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS).

Har forskningserfarenhet från både akademi och företag: https://www.linkedin.com/in/michaelavallin