Om mig

Jag arbetar som kemiforskare och projektledare vid den nationella forskningsinfrastrukturen för kemisk biologi på SciLifeLab, the Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS).

Utöver det har jag under tre år (2020–2022) haft uppdrag inom hållbarhet vid rektorskontoret hos tidigare KI rektor Ole Petter Ottersen, i roller som FN Agenda 2030 samordnare (2020–2021) och Sustainability Liaison (2022).

Har forskningserfarenhet från både akademi och företag: https://www.linkedin.com/in/michaelavallin