bild

Michael Rosendahl

Arkivarie

Om mig

Mitt namn är Michael Rosendahl och jag arbetar som arkivarie på:

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH),
Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi (MMK),
Institutionen för Onkologi-patologi (Onkpat).

Kontakta gärna mig när det gäller frågor om lagar och regler om bl a arkiv, vad som ska sparas, GDPR. Jag är också behjälplig gällande leveranser till arkivet och utlämnade av handlingar.