Bild av Michael Persson

Michael Persson

Doktorand

Om mig

Michael Persson är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han arbetar också som underläkare på Tema Hjärta och Kärl, Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. 

 

Forskningsbeskrivning

Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves

Det här projektet undersöker långtids-resultat hos patienter som genomgår aortaklaffbyte med biologiska aortaklaffproteser. Data för projektet inhämtas ifrån nationella populationsbaserade register. Programmeringsspråket R och Stata används för datahantering och moderna statistiska metoder. 

Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår aortaklaffkirurgi. 

 

Loading bibliometrics...