Michael Mazya, associate professor, consultant neurologist

Michael Mazya

Anknuten till Forskning

Docent
Bitr. överläkare i neurologi

Om mig

Som klinisk forskare och läkare arbetar jag med cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi. I min kliniska tjänst ingår att vara Patientflödesansvarig för Stroke under Medicinsk Enhet Neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning på KI sker vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, där jag blev docent i december 2020.

År 2010 blev jag medgrundare till, och var 2015-19 även ordförande i Akut Neurologi i Sverige (ANS), en ideell yrkesförening för läkare (>220 medlemmar), med akutneurologisk fortbildning som huvudsakligt syfte. ANS återfinns på www.akutneurologi.org , är medlemsförening i Europeiska Strokeorganisationen (ESO) och är affilierat med Neurocritical Care Society.

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsintressen ligger inom akut rekanaliseringsbehandling vid akut ischemisk stroke, prehospital stroketriage, sekundärprevention av stroke, samt akut omhändertagande av patienter med hjärnblödning. 

Jag är verksam som forskare inom SITS International, en ideell stiftelse som driver  multinationella forsknings- och kvalitetsregister inom strokeområdet - www.sitsinternational.org .

Publikationer på Google Scholar

Profil på Research Gate

Profil på Publons

Pedagogiska meriter

Jag är huvudhandledare för doktorand Tove Almqvist, har varit huvudhandledare för Boris Keselman (disputerad 2021) och är bihandledare för doktorand Håkan Almqvist. Härutöver har jag varit eller är huvudhandledare för examensarbeten på Läkarprogrammet vid KI: Fredrik de Wahl (2015), Niklas Almqvist (2018), Harald Löfberg (2019), Sebastian Sköldblom (2019), Tove Almqvist (2020), Elin Wiebert (2020) och Mimmi Sjöö (2021).

Jag är involverad i undervisning inom klinisk neurologi för Karolinska Institutets läkarstudenter på termin 9 och tjänstgjorde 2013 som Klinisk Amanuens på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2015 deltar jag regelbundet i den muntliga delen av Integrerad Deltentamen som examinerar läkarstudenter efter två års heltidsstudier och utvärderar deras förmåga att integrera den teoretiska kunskapen inhämtad inför övergången till den kliniska delen av läkarutbildningen. 

Under 2016-20 var jag ledamot i Europeiska Strokeorganisationens (ESO) Utbildningskommitté och arbetade bl.a. med World Stroke Academy, ett utbildningsprojekt i samarbete mellan ESO och World Stroke Organisation (WSO) - https://world-stroke-academy.org/ .

Under 2020-22 är jag ordförande för utbildningskommittén och ledamot i den övergripande styrkommittén för European Stroke Organisation Conference 2021 och 2022, en vetenskaplig kongress som årligen attraherar 4000-5000 besökare. Min roll är att ansvara för design och genomförande av Educational Program på kongressen, som består bl.a. av tretton Teaching Courses med fyra föredrag vardera.

Under 2011 satte jag upp en websida med information för patienter, anhöriga och vårdpersonal om funktionella och dissociativa neurologiska symptom, www.funktionellasymptom.se , i samarbete med dess brittiska förlagas skapare Jon Stone i Edinburgh (www.neurosymptoms.org). Den svenska sidan har sedermera haft över 800 000 besök och bl.a. nämnts i TV4s program Efter tio med Malou von Sievers.

Utbildning

 • Läkarexamen vid Linköpings Universitet, 2007
 • Läkarlegitimation efter allmäntjänstgöring (AT) vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 2009
 • Medicine doktor vid Karolinska Institutet, 2014
 • Specialistläkare i neurologi efter specialisttjänstgöring (ST) vid Neurologiska kliniken, Karolinska US, 2015
 • Biträdande överläkare i neurologi, Medicinsk Enhet Neurologi, Karolinska US, 2019-
 • Patientflödesansvarig, Patientflöde Stroke, arbetsplats som ovan, 2020-
 • Docent, KI. Dec 2020

Akademiska priser och utmärkelser

 • Bästa handledare av examensarbete i medicin (Diploma for Excellent Supervision) 2020

Utmärkelse erhållen från Karolinska Institutet. För handledning av examensarbete (termin 8) av Niklas Almqvist på läkarprogrammet KI (VT 2018). Med sin uppsats vann Niklas pris för bästa examensarbete inom medicinsk vetenskap i Europa inom ramen för Global Undergraduate Awards.*Arbetet har utmynnat i artikeln "Dual energy CT follow-up after stroke thrombolysis alters assessment of hemorrhagic complications" av Almqvist H, Almqvist NS, Holmin S, Mazya MV. Frontiers in Neurology, accepted 2020-04-14, in print. *Se https://undergraduateawards.com/winners/regional-winners-2019

 • Young Investigator Award 2015 

Utmärkelse erhållen från Europeiska Strokeorganisationen i Glasgow, Skottland i April 2015. För arbetet "Intravenous thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke." av Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand V-M, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N, for the SITS investigators. Publicerades även i Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2098-106.

 • Outstanding Young Research Award 2012

Utmärkelse erhållen på European Stroke Conference 2012 i Lisbon, Portugal. För arbetet "Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score." av Mazya M, Egido JA, Ford GA, Lees KR, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N; SITS Investigators. Även publicerat i Stroke. 2012;43:1524-31.

 • Årets artikel av yngre författare, finalist, delad 2:a plats, Läkartidningen 2008

För arbetet "Ny endovaskulär behandling av arteriell intrakraniell stenos i klinisk praxis" av Mazya M, Rossitti S, Andersson MA. Lakartidningen. 2008;105:2486-8.

Härutöver andreförfattare till arbete som fått Best E-poster Award på ESO Conference 2019

 • Elektronisk poster som belönades med Best E-poster Award på European Stroke Organisation Conference 2019, försteförfattare Charith Cooray vid CNS/KI, för arbetet: Cooray C, Mazya MV, Mikulik R, Jurak L, Brozman M, Ringleb P, Dixit A, Toni D, Ahmed N. Safety and outcome of intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke patients on prophylactic doses of low-molecular-weight heparins at stroke onset. Stroke, 2019 May;50(5):1149-1155