Michael Mazya, associate professor, consultant neurologist

Michael Mazya

Anknuten till Forskning

Docent
Bitr. överläkare i neurologi

Om mig

Som klinisk forskare och läkare arbetar jag med cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi. Min forskning på KI sker vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, där jag blev docent i december 2020. I min kliniska tjänst ingår att vara Patientflödesansvarig för Stroke på Medicinsk Enhet Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningsbeskrivning

Forskningsintressen: reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke, prehospital stroketriage, sekundärprevention av stroke, akut omhändertagande av patienter med hjärnblödning. 

Jag är verksam som forskare inom SITS International, en ideell stiftelse som driver  multinationella forsknings- och kvalitetsregister inom strokeområdet - www.sitsinternational.org .

Publikationer på Google Scholar

Profil på Research Gate

Profil på Publons

Pedagogiska meriter

Huvudhandledare för doktorand Tove Almqvist, har varit huvudhandledare för Boris Keselman (disputerad 2021) och är bihandledare för doktorand Håkan Almqvist.

Huvudhandledare för examensarbeten på Läkarprogrammet vid KI: Fredrik de Wahl (2015), Niklas Almqvist (2018), Harald Löfberg (2019), Sebastian Sköldblom (2019), Tove Almqvist (2020), Elin Wiebert (2020), Mimmi Sjöö (2021), Jonny Nordström (2023).

Undervisar i klinisk neurologi för KIs läkarstudenter på termin 9, tjänstgjorde 2013 som Klinisk Amanuens på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Medlem i Disputationskommitten vid KI sedan jan 2022.

Deltar sedan 2015 i den muntliga delen av Integrerad Deltentamen som examinerar läkarstudenter efter två års heltidsstudier och utvärderar deras förmåga att integrera den teoretiska kunskapen inhämtad inför övergången till den kliniska delen av läkarutbildningen. 

Under 2016-20 var jag ledamot i Europeiska Strokeorganisationens (ESO) Utbildningskommitté och arbetade bl.a. med World Stroke Academy, ett utbildningsprojekt i samarbete mellan ESO och World Stroke Organisation (WSO) - https://world-stroke-academy.org/ .

2020-22 var jag ordförande för utbildningskommittén och ledamot i styrkommittén för European Stroke Organisation Conference 2021 och 2022, en vetenskaplig kongress som årligen attraherar 3000-5000 deltagare. Min roll var att ansvara för design och genomförande av Educational Program på kongressen, som består bl.a. av tretton Teaching Courses med fyra föredrag vardera.

2011 satte jag upp en websida med information för patienter, anhöriga och vårdpersonal om funktionella och dissociativa neurologiska symptom, www.funktionellasymptom.se .

Utbildning

  • Läkarexamen vid Linköpings Universitet, 2007
  • Läkarlegitimation efter allmäntjänstgöring (AT) vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 2009
  • Medicine doktor vid Karolinska Institutet, 2014
  • Specialistläkare i neurologi, Neurologiska kliniken, Karolinska US, 2015
  • Biträdande överläkare i neurologi, ME Neurologi, Karolinska US, 2019-
  • Patientflödesansvarig, Patientflöde Stroke, arbetsplats som ovan, 2020-
  • Docent, KI. Dec 2020

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa handledare av examensarbete i medicin (Diploma for Excellent Supervision) 2020

Utmärkelse från Karolinska Institutet. För handledning av examensarbete av Niklas Almqvist på läkarprogrammet KI 2018. Niklas vann pris för bästa examensarbete inom medicinsk vetenskap i Europa inom ramen för Global Undergraduate Awards. https://undergraduateawards.com/winners/regional-winners-2019

Young Investigator Award 2015 

Utmärkelse från Europeiska Strokeorganisationen i Glasgow, Skottland, April 2015. För arbetet "Intravenous thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke." av Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand V-M, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N, for the SITS investigators. Publicerades även i Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2098-106.

Outstanding Young Research Award 2012

Utmärkelse på European Stroke Conference 2012 i Lisbon, Portugal. För arbetet "Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score." av Mazya M, Egido JA, Ford GA, Lees KR, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N; SITS Investigators. Publicerat i Stroke. 2012;43:1524-31.

Best E-poster Award, ESO Conference 2019, andreförfattare

Försteförfattare Charith Cooray vid CNS/KI. Cooray C, Mazya MV, Mikulik R, Jurak L, Brozman M, Ringleb P, Dixit A, Toni D, Ahmed N. Safety and outcome of intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke patients on prophylactic doses of low-molecular-weight heparins at stroke onset. Stroke, 2019 May;50(5):1149-1155

Årets artikel av yngre författare, finalist, 2:a plats, Läkartidningen 2008

För arbetet "Ny endovaskulär behandling av arteriell intrakraniell stenos i klinisk praxis" av Mazya M, Rossitti S, Andersson MA. Lakartidningen. 2008;105:2486-8.