face2017.jpg

Michael Fored

Lektor/överläkare

Om mig

Jag är universitetslektor, forskargruppsledare och biträdande avdelsningschef på Avdelningen för klinisk epidemiologi och studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för medicin, Solna med fler än 230 doktorander. Jag sitter i institutionens ledningsgrupp.
Jag har en kombinationstjänst som överläkare och verksamhetschef för Klinisk epidemiologi vid FoUUI-staben på Karolinska universitetssjukhuset.

Variationen på forskningen vid institutionen är stor och jag får insyn i såväl laboratorieforskning som klinisk, patientnära forskning. I min egen forskning använder jag epidemiologisk metod. Min medicinska specialitet är njurmedicin.

Jag leder Karolinska institutets - Region Stockholms kliniska forskarskola inom epidemiologi.

Tidigare var jag en av de centrala studierektorerna på KI med ansvar för utveckling av forskarutbildningen samt konflikthantering. Jag var lärarrepresentant i Forskarutbildningsstyrelsen, Docenturnämnden, ordförande för forskar-AT och medlem i styrgruppen för forskar-ST.

Innan jag fick en chefsposition ingick jag i SACO-rådets styrelse på KI och var lokalt ombud på institutionen.

Några tankar om forskarutbildning

Forskarutbildning är som bäst när undervisning och lärande är kärnvärden bland nyfikna forskare med en passion för ny kunskap. En tillåtande attityd till lärande och undervisning tycker jag är viktig i hela organisationen där forskarutbildningen sker. Som studierektor för forskarutbildningen strävar jag efter att kommunicera detta förhållningssätt, med en tillitsfull, pragmatisk och pedagogisk attityd till både handledare och doktorander för att de ska lyckas. Jag anser att administrationen av forskarutbildningen ska underlätta inlärningsprocesserna samtidigt som man tar hänsyn till både studenter och handledare. Det övergripande målet bör vara en god forsknings- och utbildningsmiljö med en ständig förbättring av kunskaperna hos de nyutexaminerade forskarna.

Forskningsbeskrivning

Klinisk epidemiologi
Forskningssamarbeten som kunnig inom epidemiologiska metoder i kliniska projekt inom ett brett spektrum av medicinska tillstånd (t.ex. nefrologi, reumatologi, dermatologi, odontologi, farmakologi, kardiologi, infektionssjukdomar, arbetsmedicin och hälsoinformatik).

Farmakoepidemiologi
Senior vetenskaplig rådgivare i säkerhetsövervakningsprojekt efter marknadsföring av nya farmakologiska behandlingar av inflammatoriska sjukdomar. Studier vid Karolinska Institutet Centrum för farmakoepidemiologi.

Transportsäkerhetsepidemiologi
Införande av registerbaserad epidemiologi inom det ganska outforskade området ”riskfaktorforskning” i vägtrafiken, särskilt bland motorcyklister.

Utbildning

Läkarexamen 1988, legitimation 1990, Njurmedicinspecialist 1994, Medicine doktor 2003, Docent 2011