Om mig

Michael Dismorr M.D., Ph.D. är postdoktor på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han arbetade tidigare också som läkare på ME Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. Han försvarade sin avhandling "Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves" 2022 på Karolinska Institutet. Välkommen att läsa mer på https://michaeldismorr.netlify.app

 

Forskningsbeskrivning

Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves

Det här projektet undersöker långtids-resultat hos patienter som genomgår aortaklaffbyte med biologiska aortaklaffproteser. Data för projektet inhämtas ifrån nationella populationsbaserade register. Programmeringsspråket R och Stata används för datahantering och moderna statistiska metoder. 

Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår aortaklaffkirurgi. 

 

Pedagogiska meriter

Forskarstudenter

Malin Granbom Koski, läkarstudent, PhD student

Ruixin Lu, läkarstudent