Mia von Euler

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, angriper folksjukdomen stroke från flera olika perspektiv och fokusera på hela strokeförloppet - från riskfaktorer till rehabilitering. Forskningscentret utför patientnära forskning med förankring i bland annat kardiologi, diabetologi, och akutsjukvård.

- Strokepatienter har historiskt varit en lågprioriterad grupp inom sjukvården trots att många drabbas och att det leder till höga kostnader. Idag finns det möjlighet till akutbehandling även om vi har långt kvar till dess vi kan bota alla. Vår förhoppning är dels att höja statusen för detta område i sjukvården och bidra till ökad forskningsaktivitet. Framförallt hoppas vi att ny kunskap ska leda till att färre insjuknar och att de som drabbas återhämtar sig bättre, säger Mia von Euler.

Södersjukhuset tar emot och vårdar flest strokepatienter i Stockholms län och har med andra ord det största patientunderlaget för forskning på området. 

Loading bibliometrics...