2014_mia_von_knorring.jpg

Mia von Knorring

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Medicine doktor, leg psykolog med en journalistutbildning i botten. Disputerat på en avhandling om hur chefer på olika nivåer tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller andras. Delar idag min tid på Karolinska Institutet mellan forskning och utbildning.

 

Har de senaste 15 åren föreläst, undervisat och handlett i ämnen som rör ledarskap, organisation och management på flera olika kurser och program (grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå) både inom KI och på andra universitet, samt i hälso- och sjukvården, framförallt för nuvarande och blivande chefer på olika nivåer. Var under flera år kursansvarig och är numera examinator för magisterutbildningen i Medical Management vid Karolinska Institutet (utbildningen erhöll omdömet ”hög kvalitet” vid Högskoleverkets granskning 2014) som riktar sig till chefer och blivande chefer i sjukvård, tandvård och omsorg. Arbetar också tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset med en utbildning i ledarskap för AT-läkare som tillsammans med unga läkare undersöker och belyser vad som händer i mötet mellan den medicinska professionen och den organisatoriska kontexten, skillnader mellan chefers ledarskap och ledarskap i olika kliniska roller, samt hur länkarna mellan medicin och management kan utvecklas. Arbetar också sedan många år tillbaka med handledning för chefer i sjukvården och akademin. Har också handlett flera magisterstudenter på deras examensarbeten i Medical management fram till godkänd magisterexamen.

 

Även i forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte – att erbjuda god och jämlik vård till befolkningen. Är huvudhandledare för Håkan Uvhagen (antagen till forskarutbildningen, halvtid genomförd 2016 - bihandledare Henna Hasson och Johan Hansson) som i sitt doktorandprojekt bland annat studerar sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Är dessutom tillsammans med forskarkollegor på KI och andra universitet, i Sverige och utomlands, involverad i olika projekt inom följande områden: flerdelat ledarskap i sjukvården; chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper; yngre läkares syn på ledarskap och management; betydelsen av kön och profession i akademiskt ledarskap; organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers arbetsmiljö; samarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Akademiska priser och utmärkelser

Utsågs till Årets Ledarskapsfrämjare i Sjukvården (2014)

Loading bibliometrics...