Mia Jörgensen - Forskningskoordinator, CNS, KI

Mia Jörgensen

Forskningssamordnare

Om mig

Jag är legitimerad psykolog som tog examen från Uppsala Universitet år 2010. Sedan dess har jag arbetat merparten inom det forensiska fältet, bland annat inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). Mitt fokus där har varit bedömning och behandling av unga med sexuella beteendeproblem. Tillsammans med ett par kollegor på SiS har jag utarbetade en DBT-inspirerad manual - STOPPA - för denna grupp. I min roll som forskningskoordinator på KI utvärderar jag det behandlingsprogrammet. Min förhoppning är att bidra med ökad kunskap om den här gruppen unga och att öka tillgången till goda preventiva insatser för dem.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsintresse ligger främst inom prevention för sexuellt utagerande beteenden, det finns stora kunskapsluckor inom området och därtill skapar det stort lidande. Sammantaget känns det angeläget att bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Jag arbetar inom ett SiS-finansierat KI-projekt där STOPPA utvärderas vad gäller genomförbarhet och effekt. Projektet genomförs på de SiS-institutioner som vårdar ungdomar dömda för sexualbrott.

Pedagogiska meriter

Jag är nationell utbildare i STOPPA inom SiS och van att föreläsa inom området sexuella beteendeproblem bland unga.

 

Publikation

Kaldo, V., Jernelöv, S., Blom, K., Ljotsson, B., Brodin, M., Jörgensen, M., Kraepelien, M., Ruck, C., & Lindefors, N. (2015). Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia compared to a control treatment – A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 71, 90-100.