En bild på Mia Forslin

Mia Forslin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad fysioterapeut och disputerade vid KI 2019 kring hur arbetslivet fungerar för personer med multipel skleros. Jag har många års klinisk erfarenhet av att arbeta med rehabilitering vid neurologiska sjukdomar. Jag är sedan 2019 teamledare för neurorehabteamen inom Region Gävleborg och jobbar även kliniskt som fysioterapeut.

Inom forskningen drivs jag av den kliniska verkligheten. Jag vill verka för en nära koppling mellan klinik och forskning, som gynnar personer som av någon anledning fått förändrad funktion och måste hitta nya vägar att hantera livet.

Forskningsbeskrivning

Mitt fokus inom forskning ligger på att förbättra förutsättningar för personer med ffa neurologiska diagnoser att leva ett rikt liv. Det handlar om att öka förståelsen för hur det är att drabbas av förändrad funktion, hur funktion förändras över tid och hur man kan designa rehabiliteringsinsatser för att för att ge väl riktat stöd både vad gäller typ av insats och att den kommer i rätt tid.

Loading bibliometrics...