Skip to main content

Om mig

Jag är Prefektassistent på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

För ärenden gällande diarieföring/registrering och arkivering, vänligen kontakta PHS sekretariat

Loading bibliometrics...