Skip to main content
melle.jpg

Melle Säve-Söderbergh

Forskarstuderande

Om mig

Jag är doktorand vid Institutet för miljömedicin (IMM), vid Karolinska Institutet. Mina huvudhandledare är Agneta Åkesson vid IMM, Karolinska Institutet och bihandledare är Jonas Toljander och Salomon Sand vid Livsmedelsverket.

Forskningsbeskrivning

Det Formas finansierade projektet "En tvärvetenskaplig sammanvägd riskvärdering för dricksvattnets hälsorisker hos foster och små barn i Sverige" kommer att pågå under en treårsperiod, med början 2016. Eftersom det alltid finns en risk för att dricksvattnet hotas av flera faror, finns det ett behov av att öka kunskapen inom kombinerad riskvärdering av faror. Eftersom de flesta i Sverige dagligen konsumerar dricksvatten och det finns goda kunskaper om hur dricksvattnet produceras och distribueras, är det svenska dricksvattnet utmärkt för att utvärdera underlaget som krävs för att föra en kombinerad riskvärdering. Projektets övergripande mål är att generera ny kunskap om kombinerade kemiska och mikrobiologiska dricksvattenrelaterade hälsorisker hos foster och barn. Detta genom att studera dricksvattnets relativa bidrag till barns magsjuka och dricksvattenkloreringens möjliga effekter på den prenatala utvecklingen.

Loading bibliometrics...