Melissa Jöe

Doktorand

Om mig

Jag tog examen 2020 som civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning från Uppsala universitet. Under slutskedet av min utbildning utförde jag mitt masterprojekt hos Pete Williams, där jag utvecklade en metod för att mäta NAD-halter vid screening av nya NAD-producerande små molekyler i nervceller från hjärna. Efter min examen fortsatte jag projektet hos Pete Williams och forskar nu på hur dessa små molekyler påverkar neurodegeneration i näthinnan.

Utbildning

Civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning, 2020, Uppsala Universitet