Mehdi Osooli M.Sc. Ph.D.

Mehdi Osooli

Forskningssamordnare

Epidemiolog och forskningskoordinator vid Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet.

Om mig

Efter att ha jobbat som intensivvårdssköterska i Teheran studerade jag MSc - Epidemiologi i Teheran, därefter flyttade jag till Lund för fortsatta studier vid Lunds Universitet, MSc - Public Health.

Under mina doktorandstudier vid Lunds universitet arbetade jag som projektledare för att skapa och driva ett internationellt register för patienter med blödarsjuka. Jag hade en tjänst som Postdoktor vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), Lunds universitet med syfte att undersöka den psykiska hälsan och dess bestämningsfaktorer bland invandrare i Sverige.

Forskningsbeskrivning

Under de senaste 10 åren har jag arbetat med en rad forskningsprojekt som involverar primära datakällor (tex: nationella HIV-övervakningsundersökningar i Iran) och sekundära datakällor (tex: systematiska översikter och registerbaserade studier).

Mina huvudsakliga forskningsintressen hittills har inkluderat psykosociala bestämningsfaktorer för hälsa och hälsa hos marginaliserade befolkningar. I min nya roll kommer jag att fokusera på registerbaserade studier av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i allmänhet och farmakoepidemiologiska studier i synnerhet.

Utbildning

  • Postdoctoral researcher, Lund University (2018- 2021)
  • Ph.D. in Internal Medicine Specialized in Epidemiology, Lund University, Sweden (2012-2017)
  • M.Sc. in Epidemiology, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (2008-2011)
  • B.Sc. in Nursing, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran (2000-2003)