Profile picture of Dr Maximilian Nerlander

Maximilian Nerlander

Anknuten till Undervisning/handledning

Läkare, anknuten till forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser

Om mig

Dr Maximilian Nerlander är en svensk akutläkare och epidemiolog anknuten till Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser.

Han har tidigare tjänstgjort som s.k. Medical Officer under U.S. Epidemic Intelligence Service underordnad amerikanska Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta. Han är också utbildad av amerikanska utrikesdepartementet för att arbeta i högriskområden och har bred erfarenhet av fältarbete från Västafrika, Haiti, Sri Lanka och Irak. 

Dr Nerlander har sedan 2017 arbetat vetenskapligt för Karolinska Institutet med ett huvudsakligt fokus på traumaepidemiologi i kontemporära väpnade konflikter i Mellanöstern.

Utbildning

Bachelor of Medicine & Surgery, King’s College London