Profile picture of Dr Maximilian Nerlander

Maximilian Nerlander

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Dr Maximilian Nerlander är en svensk akutläkare och epidemiolog anknuten till Kunskapscentrum för Katastrofmedicin. 

Han har tidigare tjänstgjort som s.k. Medical Officer under U.S. Epidemic Intelligence Service underordnad amerikanska Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta. Han är också utbildad av amerikanska utrikesdepartementet för att arbeta i högriskområden och har bred erfarenhet av fältarbete från Västafrika, Haiti, Sri Lanka och Irak. 

Dr Nerlander har sedan 2017 arbetat vetenskapligt för Karolinska Institutet med ett huvudsakligt fokus på traumaepidemiologi i kontemporära väpnade konflikter i Mellanöstern.

Utbildning

Bachelor of Medicine & Surgery, King’s College London