Max Sannemalm

Max Sannemalm

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand i Christian Rücks forskargrupp och legitimerad psykolog på OCD-programmet, Psykiatri Sydväst. 

Forskningsbeskrivning

Utvärdering av ett intensivt behandlingsformat mot tvångssyndrom jämfört med sedvanlig KBT som sträcker sig över betydligt längre tid.