Max Sannemalm

Max Sannemalm

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog på OCD-programmet på Psykiatri Sydväst och arbetar som projektkoordinator inom en randomiserad klinisk prövning.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga fokus är en non-inferiority-studie som jämför ett intensivt behandlingsformat mot tvångssyndrom mot sedvanlig KBT. Studien ämnar alltså undersöka om en kortare intensivbehandling kan mäta sig med (och inte är sämre än) den etablerade formen av KBT som sträcker sig över betydligt längre tid.