Profile image Mattias Strand

Mattias Strand

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är postdoktoral forskare vid Centrum för psykiatriforskning samt specialistläkare i psykiatri och arbetar som överläkare vid Transkulturellt Centrum i Stockholm. Jag disputerade 2021 med en avhandling med titeln "Self-admission as a treatment tool in severe anorexia nervosa".

Forskningsbeskrivning

Mina huvudsakliga forskningsområden är kulturell psykiatri, medicinsk humaniora, trauma och ätstörningar.

Jag är för närvarande involverad i följande forskningsprojekt:

• "Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården" tillsammans med Sofie Bäärnhielm och Elisabeth Welch (med stöd i form av ALF-medel från Region Stockholm och Karolinska Institutet)

• "Stärkt beredskap vid en samhällskris – lärdomar av interkulturell hälsokommunikation under covid-19-pandemin" tillsammans med Sofie Bäärnhielm samt Soorej Jose Puthoopparambil och Önver Cetrez vid Uppsala universitet (med stöd från Vetenskapsrådet)

• "Patient-controlled admissions for individuals with severe mental health disorders" – Emelie Allenius doktorandprojekt där jag deltar som bihandledare vid sidan av Sigrid Salomonsson, Alexander Rozental, Lena Flyckt och Pernilla Omerov (med stöd från Vetenskapsrådet)

• "Exploring opinions among transnational adoptees on how psychiatric specialist healthcare should be designed and implemented" – Natte Hillerbergs ST-läkarprojekt där jag deltar som handledare

• "Opacity, mentalization, and tolerating the unknown: a reexamination of the writings of Édouard Glissant in a context of cultural psychiatry"