Image of Mattias Nilsson

Mattias Nilsson

Forskare

Forskningsbeskrivning

Jag försöker förstå hur människans syn och ögonrörelser speglar hjärnans sätt att fungera och hur vi kan omsätta denna kunskap i praktiken för att utveckla program och applikationer som bidrar till tidig upptäckt av neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Jag arbetar främst med ögonrörelsemätningar (eng. eye tracking) men är intresserad av alla slags synfysiologiska mätningar som går att relatera till sensoriska, perceptuella och kognitiva funktioner. De senaste åren har jag forskat kring barns läsutveckling och hur ögonrörelser under läsning speglar kognitivt betingade lässvårigheter, det vi ofta kallar för dyslexi. Men jag är också mycket intresserad av  ögonrörelseförändringar som uppstår till följd av förändringar i nervsystemet och degeneration av nervceller, till exempel vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. I mitt dagliga arbete programmerar jag och gör statistiska analyser samt bygger prediktiva modeller med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Detta är kraftfulla verktyg för att undersöka hur vi med hjälp av syn- och ögonrörelsemätningar kan upptäcka nya funktionella biomarkörer för neurologiska sjukdomar och tillstånd.

Akademiska priser och utmärkelser

2016 – EiNAR-utmärkelse (Excellence in Neuroscience Research). Utdelad av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

2019 – IVA-utmärkelse för forskning med framträdande potential för näringslivet på området digitalisering. Utdelad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).