Image of Mattias Nilsson, KI

Mattias Nilsson

Forskare

Forskningsbeskrivning

Jag försöker förstå hur människans blick och ögonrörelser speglar hjärnans sätt att fungera genom livet, från barndom till ålderdom, och vid hälsa och sjukdom. Jag arbetar främst med ögonrörelsemätningar (eng. eye tracking) och hur dessa relaterar till visuell perception och kognitiva processer. De senaste åren har jag forskat kring skolbarns läsutveckling och hur ögonrörelser under läsning speglar språkligt betingade lässvårigheter, det vi ofta kallar för dyslexi. Jag har även intresserat mig för ögonrörelseförändringar som uppstår till följd av förändringar i nervsystemet och degeneration av nervceller, till exempel vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Forskningen jag är involverad i bygger till stor del på metoder för prediktiv modellering och annan maskininlärning med ursprung i artificiell intelligens (AI). Med dessa verktyg kan vi genom ögats rika dynamik upptäcka tidiga riskmarkörer för olika neurologiska tillstånd och sjukdomar. I ett bredare perspektiv lär vi oss samtidigt mer om det fascinerande förhållandet mellan ögat, hjärnan, och synen.

Pedagogiska meriter

2018 – Nu: Kursledare och undervisande lärare i Statistik och vetenskapsmetodik, Optikerprogrammet, KI

2016 – 2017: Undervisande lärare i Statistik och vetenskapsmetodik, Optikerprogrammet, KI

2012: Undervisande lärare i maskininlärning (Kandidat) och Språkteknologi (Master), Språkteknologiprogrammet, Uppsala universitet

Akademiska priser och utmärkelser

2022  – Pris från Svenska Dyslexistiftelsen ur Marianne Bernadottes stipendiefond "för sina viktiga insatser inom läsforskningen"

2019 – IVA-utmärkelse "för forskning med framträdande potential för näringslivet på området digitalisering". Utdelad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

2016 – EiNAR-utmärkelse (Excellence in Neuroscience Annual Reward). Utdelad av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.