Image of Mattias Nilsson, KI

Mattias Nilsson

Forskare

Forskningsbeskrivning

I min forskning försöker jag förstå hur människans blick och ögonrörelser speglar hjärnans sätt att fungera vid hälsa och sjukdom och genom livet från barndom till ålderdom. Jag tar mig an dessa frågor med ett datavetenskapligt synsätt och ett centralt mål är att utveckla modeller och applikationer som främjar vår teoretiska förståelse av förhållandet mellan ögat, synen och hjärnan och som bidrar till tidig upptäckt av neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Jag arbetar i första hand med ögonrörelsemätningar (eng. eye tracking) men är i stort intresserad av alla slags fysiologiska mätningar som går att relatera till människans sensoriska, perceptuella och kognitiva processer. De senaste åren har jag forskat kring barns läsutveckling och hur ögonrörelser under läsning speglar kognitivt betingade lässvårigheter, det vi ofta kallar för dyslexi. Jag har även intresserat mig för ögonrörelseförändringar som uppstår till följd av förändringar i nervsystemet och degeneration av nervceller, till exempel vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. I mitt dagliga arbete använder jag metoder för prediktiv modellering och andra maskininlärningstekniker med ursprung i artificiell intelligens (AI). Dessa är kraftfulla verktyg för att upptäcka tidiga riskmarkörer för olika neurologiska sjukdomar och tillstånd och mer generellt för att utforska det fascinerande förhållandet mellan ögat, synen och hjärnan.

Pedagogiska meriter

2018 – Nu: Kursledare och undervisande lärare i Statistik och vetenskapsmetodik, Optikerprogrammet, KI

2016 – 2017: Undervisande lärare i Statistik och vetenskapsmetodik, Optikerprogrammet, KI

2012: Undervisande lärare i maskininlärning (Kandidat) och Språkteknologi (Master), Språkteknologiprogrammet, Uppsala universitet

Akademiska priser och utmärkelser

2022  – Pris från Svenska Dyslexistiftelsen ur Marianne Bernadottes stipendiefond "för sina viktiga insatser inom läsforskningen"

2019 – IVA-utmärkelse "för forskning med framträdande potential för näringslivet på området digitalisering". Utdelad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

2016 – EiNAR-utmärkelse (Excellence in Neuroscience Annual Reward). Utdelad av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.