Om mig

Mattias Carlström (Docent i Fysiologi) är forskare och gruppledare för Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Avhandling

Carlström M.  Development of salt-sensitive hypertension in hydronephrosis. Acta Universitatis Upsaliensis; Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, 324; 2008 (ISBN 978-91-554-7137-8)

Loading bibliometrics...