Om mig

Mattias Carlström är Professor i Kardiorenal Fysiologi och forskargruppledare för Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Avhandling: Carlström M.  Development of salt-sensitive hypertension in hydronephrosis. Acta Universitatis Upsaliensis; Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, 324; 2008 (ISBN 978-91-554-7137-8)

Forskningsbeskrivning

Nya bevis tyder på att oxidativ stress och kväveoxidbrist (NO) i njuren är kopplade till kardiovaskulära sjukdomar och diabeteskomplikationer. Mekanismerna är inte klara, men ökad enzymatisk aktivitet av NADPH oxidas och onormal mitokondriefunktion kopplat till ökad produktion av superoxid och brist på NO kan försämra kärlfunktionen och leda till försämring av njurens autoreglering. Med en translationell design (d.v.s. kombination av cellstudier, djurexperimentella sjukdomsmodeller och kliniska patientstudier) syftar våra projekt till att öka kunskapen gällande bakomliggande sjukdomsmekanismer för superoxid- och NO-bildning, interaktion och påverkan på njur-, hjärtkärl- samt metabola funktioner vid hälsa och sjukdom. Nya dietära- och farmakologiska behandlingsmetoder undersöks och karakteriseras i experimentella sjukdomsmodeller och hos patienter med bl.a. kronisk njursjukdom, hypertoni och typ 2-diabetes.

Utbildning

  • Professor i Kardiorenal Fysiologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (2022-)
  • Docent i Fysiologi, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (2015-2022)
  • PhD i Medicin, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Avdelning för Integrativ Fysiologi, Uppsala Universitet (2008)
  • Medicine Licentiate, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Avdelning för Integrativ Fysiologi, Uppsala Universitet (2007)
  • Apotekarlegitimation (Licens) i Sverige & Norge (2003)
  • Apotekarexamen, Uppsala Universitet (2003)
  • Farmacie magisterexamen, Uppsala Universitet (2002)

Akademiska priser och utmärkelser

2021: SRP Diabetes, Rolf Luft Instrumentation Grant

2019: Ascending Investigator Grant - Endocrinology & Metabolism, Novo Nordisk, DK

2019: Senior Research Award (2 years), Karolinska Institutet

2018: Heart-Lung Foundation – Prince Daniel’s Award (Yngre lovande forskare), Sweden

2015: Fo-Ass Research Grant (4 years), Karolinska Institutet

2012: Lewis T. Preston Research Achievement Award, Georgetown University, USA

2012: Top Young Investigator Award, ASN, Kidney Week, Philadelphia, USA

2011: Lewis T. Preston Research Achievement Award, Georgetown University, USA

2011: Fellows Forum Presentation Winner, National Kidney Foundation, NIH, USA

2010: Young Investigator Award – Society Free Radical Biology Meeting, Orlando, USA

2010: Fellows Forum Presentation Winner, National Kidney Foundation, NIH, USA

2009: Young Investigator Award – 3rd Int. Meeting on the Role of Nitrite in Physiology,

Pathophysiology, and Therapeutics, Sweden

2007: Young Investigator Award - Scand. Physiol. Society Annual Meeting, Norway