Om mig

Jag har arbetat med epidemiologi och statistik inom i huvudsak det medicinska området sedan hösten 1993 då jag började arbeta som epidemiologassistent på Enheten för arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I januari 1996 flyttade jag till Örebro där jag under drygt två år arbetade som metodstatistiker på Programmet för befolkningsstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB). Vid SCB arbetade jag i huvudsak med att sammanställa datamaterial från de administrativa register över den svenska befolkningen som finns inom SCB till forskning och statliga utredningar. I augusti 1998 började jag arbeta som statistiker på det nationella cancerregistret vid Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen. Vid cancerregistret var jag ansvarig för årliga uppdateringar av registret, samt delansvarig för registrets officiella och övriga statistik. Den huvudsakliga arbetstiden ägnade jag dock åt att sammanställa datamaterial till medicinsk forskning från cancerregistret, övriga hälsodataregister vid Socialstyrelsen samt dödsorsaksregistret. År 2006 började jag arbeta som utredare på Analysenheten vid EpC där jag i huvudsak arbetade med Socialstyrelsens rapporter, utredningar samt regeringsuppdrag. Efter en större omorganisation av Socialstyrelsen i januari 2010 började jag arbeta på Enheten för epidemiologi, mina arbetsuppgifter förblev dock i stort sätt de samma som på Analysenheten. Under perioden april till december 2011 var jag tjänstledig från Socialstyrelsen för att skriva klart min avhandling i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Under perioden december 2012 till mars 2014 arbetade jag som analytiker på Analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor i Solna och i april 2014 började jag arbeta som statistiker på Enheten för epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM). På IMM arbetar jag i huvudsak med epidemiologiska studier som utgår från de populationsbaserade register över den svenska befolkningen som finns på SCB, Socialstyrelsen m.fl.

 

Utbildning

Medicine doktorsexamen med inriktning mot epidemiologi

Jag disputerade i december 2011 vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Cancer patient survival in Sweden – theory and application

Ekonomexamen med inriktning mot statistik. Uppsala universitet 1992.