Om mig

Jag är professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och chef för registersektionen vid Regionalt cancercentrum i Mellansverige. Jag arbetar aktivt för utveckling och användning av svenska kvalitetsregister inom cancerområdet, en viktig resurs för uppföljning av kvalitet i vården och för forskningen.

Läs mer på min engelska profilsida