olsson_mats_150x200_colour.jpg

Mats J Olsson

Professor

Om mig

Mars J. Olsson är professor i experimentell psykologi sedan 2008. Hans forskning handlar perception, speciellt olfaktorisk och visuell.  Luktsinnets sociala roll är ett central tema, ett annat handlar om beteendets roll i att undvika sjukdom.