Bild på Mats Brenner

Mats Brenner

Pedagogisk utvecklare

Systemförvaltare Inspera, verksamhet digital examination.
Projekt: Hybridundervisning och Learning Analytics.
Projektansvar: UHR-projekt Kvalitet i distansutbildning och Högskolepedagogiskt lyft.

Om mig

Pedagogisk utvecklare vid Undervisning & Lärande (UoL) sedan september, 2021.

Fokusområden: Digital examination, hybridundervisning, distansutbildning, Learning Analytics, lärverktyg och lärplattformar, kvalitetskriterier, vuxenpedagogik, informationskompetens, digital tillgänglighet, öppna lärresurser (OER), pedagogisk utvärdering, POET- och PENG-analyser samt organisationsutveckling kring fortbildningsstöd vid lärosäten (Faculty training & development).