Bild på Mats Brenner

Mats Brenner

Pedagogisk utvecklare

Systemförvaltning Inspera, verksamhet digital examination.
Projekt: Hybridundervisning och Learning Analytics.
Projektansvar: UHR-projekt Kvalitet i distansutbildning och Högskolepedagogisk lyft

Om mig

Pedagogisk utvecklare vid Undervisning & Lärande (UoL) sedan september, 2021.

Fokusområden: Digital examination, hybridundervisning, distansutbildning, Learning Analytics, lärverktyg och lärplattformar, kvalitetskriterier, vuxenpedagogik, informationskompetens, digital tillgänglighet, öppna lärresurser (OER), mikromeriter, pedagogisk utvärdering, POET- och PENG-analyser, nätverk- och samverkan inom nätbaserat lärande samt organisationsutveckling kring fortbildningsstöd vid lärosäten (Faculty training & development).