Photo Mats Andersson

Mats Andersson

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är en post-doc forskare som till största delen arbetar kliniskt på ME Radiologi, sektionen för bukradiologi. Mitt avhandlingsarbete handlade om radiologi vid dysfagi, framförallt hos patienter med achalasi. Under senaste året har jag medverkat i artiklar rörande värdet av MR-undersökning hos patienter med cystor i pancreas, primär scleroserande cholangit samt hepatocellulär cancer. Arbete pågår med artiklar om behandling av dysfagi med sk Shaker-metodologi och hos patienter opererade med esofagusresektion.