Matilda Drakvingen photo

Matilda Drakvingen

Projektledare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som projektledare arbetar jag bland annat med att pedagogiskt utveckla och digitalisera utbildningar riktade mot KI:s medarbetare. Ett exempel är programmet "Ny som chef på KI" som genomgår ett ansiktslyft mot den mer moderna formen Flipped classroom. Ett annat exempel är digitalisering av de obligatoriska fortsättningsutbildningarna för chefer inom Arbetmiljö. 

Ett tredje spännande projekt är digitalisering av KI:s pre- och onboardingpaket för nyanställda. Här satsar vi på att ta hand om våra nya medarbetare redan innan de börjat hos oss och fortsätter med introduktionen när de äntligen kommit på plats. 

Som processledare arbetar jag med ledarskap- och teamutveckling där jag hjälper med det operativa kring KI:s Högre Ledarskapsprogram (KIHLP) samt leder workshops och övningar för team på KI. 

Dessutom är jag drivande inom mentorskapsprogram och nätverk tillsammans med interna och externa partners. Även här satsar jag friskt för att utveckla pedagogiskt material som nås digitalt och ska tillgängliggöras för KI:s medarbetare och studenter. 

 

Utbildning

Master of Business, Language & Culture från Copenhagen Business School

Master of International Business från Queen´s School of Business, Ontario, Kanada

Loading bibliometrics...