Skip to main content

Om mig

Jag har varit på KI sedan 2008 och försvarade min avhandling "On learning in the clinical environment" i oktober 2016. Sedan dess är jag anknuten som forskare till LIME, Karolinska Institutet. Jag jobbar också som Forskar-AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Några av mina reflektioner kring doktorandtiden hittar du i denna intervju. KI-bladet gjorde också en intervju med mig i samband med min disputation 2016. 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling utforskade arbetsintegrerat lärande för läkar- och sjuksköterskestudenter. Studierna belyste både studenternas erfarenheter och deras interaktioner med den kliniska lärandemiljön. Projekten var kvalitativa och jag använde företrädesvis intervjuer och observationer för att samla data. Min halvtidskontroll genomfördes i september 2014 och disputationen ägde rum i oktober 2016. Mina handledare var Klara Bolander Laksov, Erik Björck och Sari Ponzer.

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet (2014)

Med Dr, Karolinska Institutet (2016)

Akademiska priser och utmärkelser

Parva Scintilla, Medicinska Föreningen i Stockholm (2012)

Loading bibliometrics...