matilda_hagman.jpg

Matilda Hagman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en examen inom statistik från Stockholms universitet och har sedan 2014 arbetat som statistiker i  forskargruppen Health Economics and Policy som leds av professor Clas Rehnberg. Jag är även sedan 2014 också anställd som statistiker vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Stockholms läns landsting.

Vår forskargrupp arbetar framförallt med registerbaserad forskning, analys av hälso- och sjukvårdssystem samt produktivitet och effektivitet inom vården.

Forskningsbeskrivning

Jag har arbetat med uppföljning och utvärdering av vårdvalsreformen inom Stockholms läns landsting.

Jag har också arbetat med ett projekt, finansierat av Vinnova. Projektet heter "Vårdexport för tillväxt och vårdkvalitet" och var ett samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Min roll var att kartlägga vårdexportpatienternas nuvarande vårdutnyttjande på ett antal utvalda högspecialiserade kliniker på Karolinska universitetssjukhuset.

Jag arbetar även med skapandet av vårdkejdor för ett antal utvalda sjukdomsgrupper i Stockholms läns landsting. Syftet är att kartlägga nätverket mellan sjukhusen före och efter strukturella förändringar.

Pedagogiska meriter

Excel workshop på masterprogrammet Public Health Science- Track Health Economics, Policy and Management, Karolinska Institutet, Oktober 2014 och 2015

Utbildning

Jag har en dubbelkandidatexamen i statistik och samhällsplanering från Stockholms universitet.  Idag läser jag masterprogrammet i statistik vid Stockholms universitet.