Om mig

Jag har undervisat vid sektionen för omvårdnad sedan 2010, framför allt inom specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård, sjuksköterskeprogrammet Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom (termin 4) och examensarbeteskursen (termin 6). Mellan 1998 – 2010 arbetade jag som specialistsjuksköterska vid Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala och år 2009 avlade jag en med dr examen vid Uppsala universitet. Avhandlingens titel: Coping, Psychiatric Morbidity and Perceived Care in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage