Skip to main content
10660095_10152241173880947_4974126322809754524_n.jpg

Jag är tjänstledig perioden 191101-200630.

Mats Christiansen

Adjunkt

Jag är tjänstledig perioden 191101-200630.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är leg. sjuksköterska och aukt. sexolog (specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Kliniskt har jag arbetat med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan jag började arbeta som lärare. Fortfarande har jag dock en klinisk förankring inom akutsjukvården genom mitt arbete på akutmottagningar. Det känns viktigt för mig att bibehålla kontakten med vården och sjuksköterskors vardag.

Min passion inom vården är likabehandling och där jag valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. Teoretiskt är jag präglad av kritisk teori (genus, queer och miffo/lytt) särskilt i intersektion med åldrande.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete är en beskrivning av ett symtpomhanteringsprojekt där studerades deltagarnas följsamhet till en m-hälsointervention, samt hur interventionen påverkade egenvårdsförmågan och hälsolitteraciteten.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund- och specialistutbildningarna, särskilt inom forskningsmetod, sexologi och gerontologi. Undervsiningen äger rum både i reguljärt klassrumsformat men även via distansundervisning. Jag har även erfarenhet av att undervisa internationellt på University of California, San Francisco, USA.

I ett samarbete mellan KI och Medicinska Föreningen deltog jag 2006 i den rapport som granskade sjuksköterske- och läkarprogrammen utifrån likabehandling: Vidgade perspektiv i utbildningen.

Jag har de senaste åren bidragit med kapitel till tre nya läroböcker: "'Plötsligen är jag ett spöke!': Hiv i äldre bögars liv" i Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv, "Konkreta möten med ”hbtq-frågor” – queerande ögonblick i vård-praktiken" i Vårdvetenskap och postmodernitet: En introduktion, samt "När regnbågen grånar" i Omvårdnad & Äldre.

Som en del av akademins tredje uppgift föreläser jag även om t ex HBTQ-personers hälsa, åldrande, psykisk ohälsa och sexualitet.

Utbildning

1996 Sjuksköterskeexamen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård, Vårdhögskolan i Göteborg

1998 Kandidatexamen i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet

2000 Magister i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, Göteborgs Universitet

2019 Medicine licentiat, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

Sigma Theta Tau International, Alpha Eta och Tau Omega, invald 2008

Chancellor's Award for the Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Leadership for student, UCSF, 2010

Kurslitteraturprisets hederspris för boken Omvårdnad & Äldre där jag bidragit med ett kapitel om HBTQ-personer och åldrande, 2017

Loading bibliometrics...