Forskningsbeskrivning

Dr Mary Margaret Ajiko, är allmänkirurg med intresse för barnkirurgi. De barnkirurgiska projekten handlar om epidemiologi i relation till kirurgisk produktivitet och icke tillgodosett behov för kirurgi bland barn i en populationsbaserad. Hinder för tillgång till barnkirurgisk vård undersöks genom en kvalitativ studie. Utfall efter kirurgi hos barn kommer också undersökas och en eller två selekterade interventioner för att minska mortalitet och morbiditet efter barnkirurgi kommer prövas. Projekten genomförs i Uganda.

Forskargrupp: Kärlkirurgi

Global kirurgi