bildpamarianne.jpg

Marianne van Hage

Professor, senior

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin, Solna, och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Är biträdande prefekt vid institutionen för medicin, Solna, och chef för enheten för immunologi och allergi.

Tog läkarexamen 1978 vid Karolinska Institutet. Erhöll specialistkompetens i klinisk immunologi 1988. Disputerade 1988 på en avhandling om orsaker till yrkesrelaterad luftvägsallergi bland lantbrukare. Blev docent 1991 och utnämndes 1999 till professor i klinisk immunologi.

 

Publikationer

Mer publikationer

 

Loading bibliometrics...