Skip to main content
mk.jpg

Martina Knutsson

Kommunikatör

Om mig

Jag tillhör kommunikationsavdelningens enhet för intern kommunikation och verksamhetsstöd. Jag arbetar med strategisk och operativ internkommunikation. Dels på central nivå med förändringskommunikation i större projekt, dels på institutionsnivå med att hjälpa chefer och kommunikatörer att komma igång med/vidare med kommunikationsfrågor inom den egna institutionen. Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar om hur ni kan utveckla kommunikationen på er institution.  

Innan jag kom till KI har jag arbetat med chefs-och medarbetarkommunikation i flera större verksamheter och i botten är jag journalist med erfarenhet från nyhetsarbete på tv och kvällstidning. 

Utbildning

  • Fil. kand i Journalistik
  • Medie & Kommunikationsvetenskap, 40 P
  • NLP Business Practioner, INLPTA
Loading bibliometrics...