foto.png

Martina Gustavsson

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand och sjuksköterska, med en Master i global hälsa från Karolinska Institutet. Min masteruppsats handlade om re-integrering och hanteringsstrategier hos före detta barnsoldater (flickor) i norra Uganda.

Jag har arbetat med Läkare utan Gränser i Sierra Leone, Sydsudan, DR Kongo och Haiti. I DR Kongo var jag involverad i insatserna efter Ebolautbrottet. Jag har också arbetat i ett Emergency Medical Team i Addis Abeba på ett fältsjukhus för vård av covid-19. Jag har klinisk erfarenhet av primärvård, sluten vård och koordinering av gynekologisk dagvård i Sverige.

Jag arbetar på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin som är en del av forskargruppen Health Systems and Policy research på Institutionen för Global Folkhälsa. 

Forskningsbeskrivning

Jag bedriver forskning inom ett interdisiplinärt projekt som heter “Ethical challenges and moral (di)stress among health care workers in disaster like settings”; vilket har som mål att bättre förstå vilka faktorer som är viktiga när det gäller risken för moralisk stress och ”moral distress”, samt hur dessa påverkar vårdpersonal i extrema situationer, som till exempel katastrofer. Projektet sker i samarbete med Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI. Projektet är finansierat av Socialstyrelsen.

Utbildning

Master, Global Hälsa, Karolinska Institutet Kurs, Global Utveckling, Södertörns Högskola Kurs, Fred och konfliktstudier, Linnéuniversitetet Bachelor, Sjuksköterska, Linnéuniversitetet
Loading bibliometrics...