Foto

Martina Gustavsson

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand och sjuksköterska, med en Master i global hälsa från Karolinska Institutet. Min masteruppsats handlade om re-integrering och hanteringsstrategier hos före detta barnsoldater (flickor) i norra Uganda.

Jag har arbetat med Läkare utan Gränser i Sierra Leone, Sydsudan, DR Kongo och Haiti. I DR Kongo var jag involverad i insatserna efter Ebolautbrottet. Jag har också arbetat med ett WHO Emergency Medical Team (EMT) i Ukraina, ett projekt med mobila kliniker för internflyktingar. Under pandemin arbetade jag med ett annat EMT i Addis Abeba på ett fältsjukhus för vård av covid-19. Under våren 2023 arbetade jag med GOARN/WHO gällande hälsoinsatser under Kolerautbrottet i Malawi. Jag har klinisk erfarenhet av primärvård, slutenvård samt vård och operationskoordinering av gynekologisk dagvård i Sverige.

Jag arbetar i forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på Institutionen för Global Folkhälsa. 

Forskningsbeskrivning

Jag bedriver forskning inom ett interdisiplinärt projekt som heter “Ethical challenges and moral (di)stress among health care workers in disaster like settings”; vilket har som mål att bättre förstå vilka faktorer som är viktiga när det gäller risken för moralisk stress och ”moral distress”, samt hur dessa påverkar vårdpersonal i extrema situationer, som till exempel katastrofer. Projektet sker i samarbete med Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på KI. Projektet är finansierat av Socialstyrelsen.

Utbildning

  • Master, Global Hälsa, Karolinska Institutet
  • Kurs, Global Utveckling, Södertörns Högskola
  • Kurs, Fred och konfliktstudier, Linnéuniversitetet
  • Bachelor, Sjuksköterska, Linnéuniversitetet