Profilbild

Martin Sjölund

HR-specialist

Om mig

Jag arbetar som förvaltningsledare och teamledare vid HR-avdelningen. Har tidigare varit personalansvarig på institutionen MTC.

I min roll som förvaltningsledare analyserar jag förändringsförslag från verksamheten samt utreder, prioriterar och föreslår lösningar i arbetsprocesser och system. Planerar och projektleder förändrings- och förvaltningsarbeten. Försöker att arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans. Ansvarar för att systemen möter verksamhetens behov och att de är tillgängliga och välfungerande.