martin_ingvar.jpg

Martin Ingvar

Professor/överläkare

Om mig

Professor vid Karolinska Institutet sedan 1998, först i ämnet neurofysiologi och från 2007 i ämnet integrativ medicin samt leder forskningsverksamheten vid Osher centrum för integrativ medicin.

Vicerektor med inriktning på frågor om extern samverkan och vicerektor för innovationer 2014-2017 vid Karolinska Institutet .

Docent 1984 vid Lunds universitet i experimentell hjärnforskning. Docent 1992 vid Karolinska Institutet i klinisk neurofysiologi.

Förtroendeuppdrag

 • 1998- föreståndare för Karolinska MR Center
 • 2012- PI Nationella MEGcentrum KI
 • 2012 - Styrelseuppdrag stiftelsen ICHOM
 • 2013- Styrelseordförande Forskningsrådet Forte

Tidigare förtroendeuppdrag

 • 1996-2002 koordinator för Karolinska PET. 
 • 2001-2004 biträdande prefekt för institutionen för klinisk neurovetenskap och prefekt mellan 2004-2010.
 • 2002-2006 styrelseordförande för World Childhood Foundation.
 • 2010-2013 dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.
 • 2013-2017 Styrelseordförande Swelife (Vinnova innovationsområde Life Science)
 • 2014-2017 Vicerektor för frågor om framtidens hälso och sjukvård och extern samverkan

Forskningsbeskrivning

Gruppen kognitiv neurofysiologi är värd för MR-centrum och Nationella MEG infrastrukturen med inriktning på strukturell och funktionell avbildning på människans hjärna. Forskningsfokus ligger inom smärta och emotionell reglering i människans framhjärna. Det metodologiska spannet går från gen till beteende.

Gruppen är också värd för Osher centrum för integrativ medicin vars syfte är att med vetenskapliga metoder öka kunskapen om de mekanismer som utnyttjas i patientbemötandet både i vanlig sjukvård och inom alternativ/komplementär medicin.

Vid Osher centrum har påvisats att många komplementära terapier vilar på placebomekanismer som kan påvisas både i nervsystemet och immunsystemet och systemen i samverkan. Ett bra exempel är att smärtregleringen i fibromyalgi har nedsatt kapacitet och att den nedsättningen samvarierar med en minskad aktivitet i hjärnans system för nedåtstigande smärtreglering.

Utbildning

 • Läkarexamen vid Lunds universitet 1984
 • Doktorsexamen vid Lunds universitet 1982 i experimentell hjärnforskning
Loading bibliometrics...