martin_ingvar.jpg

Martin Ingvar

Professor

Om mig

Professor vid Karolinska Institutet sedan 1998, först i ämnet neurofysiologi och från 2007 i ämnet integrativ medicin.

Docent 1984 vid Lunds universitet i experimentell hjärnforskning. Docent 1992 vid Karolinska Institutet i klinisk neurofysiologi.

Förtroendeuppdrag

 • 1998- föreståndare för Karolinska MR Center
 • 2012- PI Nationella MEGcentrum KI
 • 2012 - Styrelseuppdrag stiftelsen ICHOM
 • 2013- Styrelseordförande Forskningsrådet Forte

Tidigare förtroendeuppdrag

 • 1996-2002 koordinator för Karolinska PET. 
 • 1997-2022 Föreståndare MRcentrum
 • 2001-2004 biträdande prefekt för institutionen för klinisk neurovetenskap och prefekt mellan 2004-2010.
 • 2002-2006 styrelseordförande för World Childhood Foundation.
 • 2007-2022 föreståndare Osher Centrum för integrativ medicin
 • 2010-2013 dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.
 • 2013-2017 Styrelseordförande Swelife (Vinnova innovationsområde Life Science)
 • 2014-2017 Vicerektor för frågor om framtidens hälso och sjukvård och extern samverkan

Forskningsbeskrivning

De senaste tio åren fokuserar forskningen omkring sjukvårdens kunskapsprocesser och fördelning av kunskap. Det sker med kunskapsbas hämtad från kognitionsvetenskap, informationsteori, medicinsk informatik liksom lingvistik. Detta omsätts i kliniska informationsstöd som stöder patientens väg genom vården genom att dela kunskap längs vägen. 

Utbildning

 • Läkarexamen vid Lunds universitet 1984
 • Doktorsexamen vid Lunds universitet 1982 i experimentell hjärnforskning