Om mig

Jag är legitimerad psykolog och Fil dr. i psykologi. Min forskning  handlar primärt om utveckling och utvärdering av interventioner som riktar sig till föräldrar och barn. Jag har också ett särskilt fokus på implementering och spridning av interventioner i reguljära verksamheter.

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar för närvarande flera forskningsprojekt som sammanfattas nedan. På www.ipsykologi.se finns ytterligare information om flera av projekten.

 • Tryggare barn. En randomiserad studie av interventionen Tryggare barn, som riktar sig till föräldrar som blivit anmälda till Socialtjänsten med misstanke om våld eller kränkning av barn.
 • Implementering av Komet och ABC. En studie om implementering av föräldrastödsprogrammen ABC och Komet i reguljära verksamheter. Frågeställningarna rör hur olika faktorer som rör implementering, organisation och utbildningsformat påverkar effekterna av insatserna.
 • Implementering av iKomet. Motsvarande ovanstående projekt, men där frågeställningen rör hur implementeringsfaktorer påverkar iKomet i reguljär verksamhet.
 • Komet via internet eller i grupp inom primärvården. En randomiserad studie inom primärvården i Stockholm där patienter som söker för utagerande problem hos barn antingen får del av Komet via internet eller i grupp.
 • IPSA - föräldrastöd till föräldrar som själva har ADHD. Ett projekt där jag deltar som bihandledare till doktorand Therese Lindström. Projektet handlar om att utveckla och utvärdera ett anpassat föräldrastöd för föräldrar med egen ADHD-diagnos.
 • Traditionell fortbildning vs. online. Ett projekt där jag deltar som bihandledare till doktorand Emma Högberg Ragnarsson. I projektet kommer fortbildning av personal inom BUP att utvärderas i en randomiserad studie med traditionellt format jämfört med online-format.
 • ABC-tonår vs. Föräldrawebben. En randomiserad studie av två universella föräldrastödsprogram för föräldrar till tonåringar. Programmet ABC-tonår där föräldrar träffas i grupp jämförs med Föräldrawebben som är ett onlineformat där föräldrar arbetar enskilt och får stöd från en föräldraguide via textmeddelanden.

Pedagogiska meriter

Jag deltar regelbundet i undervisning på psykologprogrammet, där jag är kursansvarig för barnkursen på termin 5, där studenterna genomför praktiska moment ute på förskolor. Jag deltar i övrigt framförallt på de senare terminernas kurser.

 

Ett urval av publikationer:

 • Kling A, Forster M,Sundell K, Melin L. A Randomized Controlled Effectiveness Trial of Parent Management Training With Varying Degrees of Therapist Support. BEHAVIOR THERAPY 2010 41;4 530-42 
 • Enebrink P, Högström J, Forster M,Ghaderi A. Internet-based parent management training: a randomized controlled study. Behaviour research and therapy 2012 50;4 240-9 
 • Forster M,Sundell K, Morris RJ, Karlberg M, Melin L. A Randomized Controlled Trial of a Standardized Behavior Management Intervention for Students With Externalizing Behavior. JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS 2012 20;3 169-183 
 • Wetterborg D, Enebrink P, Rhodin KL, Forster M,Risto E, Dahlstrom J, Forsberg K, Ghaderi A. A Pilot Randomized Controlled Trial of Internet-Delivered Parent Training for Parents of Teenagers. JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY 2019 33;7 764-774 
 • Forster M,Kling A, Sundell K. Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems. NTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT AND VIOLENCE 2012 6;2 187-200