Om mig

Jag är professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet (KI). Jag fick min grundutbildning vid Uppsala universitet, bortsett från tre terminer vid University of Otago i Dunedin, Nya Zeeland. Jag genomförde också min doktorsutbildning vid Uppsala universitet, främst med inriktning på beräkningsintensiva metoder för statistiskt modellval och validering.

Efter att jag avslutat min doktorsexamen, var jag postdoktor vid sektionen för Global Safety Assessment på AstraZeneca och vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI. Under 2013 och 2014 var jag baserad i San Francisco och arbetade vid Institutionen för kirurgi, University of California i San Francisco (UCSF). Sedan 2015 är jag baserad på MEB.

Min forskning syftar till att förbättra diagnostik och behandling av bröst- och prostatacancer genom att utveckla individanpassade metoder baserade på prediktionsmodeller och artificiell intelligens och translatera dessa till kliniskt bruk via kliniska prövningar. Läs gärna mer om min forskning på den engelska sidan.