Marthe Husom Fagersand

Marthe Husom Fagersand

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag jobbar som hälsoekonom på Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm sedan september 2021 och är affilierad till LIME på Karolinska Institutet. 

Före detta skrev jag mitt examensarbete i hälsoekonomiska utvärderingar på Göteborgs universitet, i samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE) under våren 2021. 

Utbildning

  • Masterexamen i Folkhälsovetenskap med inriktning Hälsoekonomi, Göteborgs Universitet. 
  • Kandidatexamen i Statsvetenskap, Kingston University, Storbritannien