Maria Romare Strandh. Photo: Terese Romare Strandh

Maria Romare Strandh

Forskningsassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är en del av forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) som tillhör medical management centre (MMC) vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). I nuläget är jag involverd i ett projekt som undersöker implementering och effekter av en elevhälsobaserad modell för första linjen. Första linjen strävar efter att upptäcka och erbjuda tidiga insatser för barn och unga med tecken på eller risk för psykisk ohälsa.

Utbildning

2018 - Masterexamen i sociologi, Södertörns högskola

2016 - Kandidatexamen i beteendevetenskap (socialpsykologi), Uppsala universitet

Loading bibliometrics...